logo

Vanwege de huidige situatie rondom corona hebben wij u aan het einde van afgelopen jaar geraadpleegd over of en hoe wij de reünie doorgang kunnen laten vinden. Hierbij hadden wij de hoop dat het virus spoedig onder controle zou zijn. Op basis van de huidige stand van zaken hebben wij echter toch besloten dat het organiseren van de reünie deze zomer niet verantwoord is. Velen van u, en wijzelf ook, keken natuurlijk uit naar de reünie als lichtpuntje deze zomer, maar het is ons helaas niet gegeven. Wij hebben vele reacties op onze raadpleging ontvangen waaruit bleek dat er grote behoefte is om dit niet uit te stellen tot 2025. Daarom willen wij opnieuw proberen de reünie te organiseren, maar dan in zomer 2022. Op een later moment bepalen wij of dit dan wel weer mogelijk is. Over de exacte datum ontvangt u begin volgend jaar meer informatie. We hopen uiteraard dat u zich hier massaal voor zal inschrijven! Tenslotte zijn wij aan het onderzoeken of het dit jaar mogelijk is een (klein) digitaal evenementje te organiseren om toch even onder elkaar te zijn deze zomer in afwachting op de reünie. Indien we een leuk evenement kunnen organiseren waarvan we verwachten dat er genoeg animo voor is, lichten wij u op een later moment per mail in. Wij willen u tenslotte ook bedanken voor alle input en positieve woorden die wij via de enquête van u hebben ontvangen! Met vriendelijke Zwerversgroet, DZ Reüniecommissie 2020: Eeuwig Vuur