logo

Gezien de huidige omstandigheden, het advies van de regering en de veiligheid van alle Zwervers hebben wij ervoor gekozen de reünie uit te stellen tot een latere datum; vooralsnog voorzien wij dat deze een vol jaar doorschuift. Over de exact datum ontvangt u begin volgend jaar meer informatie. We hopen uiteraard dat u zich hier weer massaal voor zult inschrijven! Mocht u al hebben betaald en u heeft uw geld nog niet teruggestort gekregen, neem dan contact met ons op. Uw contactgegevens en eventuele anekdotes e.d. die u heeft ingevuld bij uw inschrijving bewaren we zodat we u volgend jaar kunnen attenderen als we de inschrijvingen opnieuw openen en om alvast ons reüniezwervertje te gaan vullen. Indien u hier geen prijs op stelt, horen we dat uiteraard graag en verwijderen we uw persoonsgegevens. (We verwijderen alle persoonsgegevens uiteraard na het plaatsvinden van de reünie.) Voor alle duidelijkheid: het is helaas i.v.m. verschillende praktische en financiële zaken niet mogelijk om uw inschrijvingen volledig te behouden. U zult zich dus voor de nieuwe reüniedatum opnieuw moeten inschrijven. U ontvangt hier volgend jaar een bericht over. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan horen wij dat uiteraard graag. Afsluitend willen wij u allen bedanken dat u ons deze tijd heeft gegund waarin wij goed hebben kunnen nadenken over het beste beleid voor deze bijzondere tijd en de recente ontwikkelingen hebben kunnen afwachten. Gezien al het harde werk en de vele uren die wij al in de reünie hebben gestoken was het niet makkelijk voor ons om deze uit te moeten stellen, maar uiteraard is het ons maar al te duidelijk dat de gezondheid van alle Zwervers, of deze nu 18 of 88 zijn, hierbij de bepalende factor moet zijn. De reünie moet een gezellige en veilige plek zijn voor alle generaties Zwervers. Wij hopen dan ook dat u zich allemaal goed en in goede gezondheid door deze rare tijd weet heen te slaan zodat we elkaar alsnog allemaal kunnen ontmoeten tijdens de reünie! Met vriendelijke Zwerversgroet, DZ Reüniecommissie 2020: Eeuwig Vuur