logo

Over nog maar 82 dagen start de reünie voor 100 jaar Delftsche Zwervers! De inschrijving staat open! De reünie vindt plaats vanaf vrijdagavond 19 tot en met zondag 21 juni 2020. De locatie zal zoals altijd op Ada’s Hoeve in Ommen zijn. Wij hopen u hierbij te zien! Lees hier alvast meer over het geschiedenisverhaal dat wij u zullen vertellen. Hopelijk tot tijdens de reünie! Met vriendelijke Zwerversgroet, DZ Reüniecommissie 2020: Eeuwig Vuur

Introductie

Honderd jaar, dat is de leeftijd die de Delftsche Zwervers in 2020 bereikt. Honderd word je niet zomaar, dat is te danken de leden die het vuur brandende houden. In die honderd jaar hebben we het kampvuurvuur flink opgestookt met onze takkenbosjes en daaromheen veel mooie en dierbare momenten beleeft (en af en toe onze vingers gebrand). Ons bijzondere jubileum is zeker een groot vreugdevuur waard! Deze reünie vieren dat we de fakkel al een eeuw van generatie op generatie overdragen. We beloven jullie een ouderwets gezellig programma waarmee we ons weer even die Delftsche Zwerver uit onze studententijd wanen, bijpraten met oude vrienden en ravotten in het bos. Zo grillig als de vlammen, zo is de vereniging. Iedere generatie heeft zijn eigen eigenaardige gebruiken en dingen die hen drijft. Maar ook hebben wij allemaal die rebelse vonkeling, het idee dat het anders kan in de maatschappij. Zo zetten wij ons al vanaf het begin met veel energie in om kinderen met een moeilijke thuissituatie een onvergetelijke vakantie te geven. Ben jij ook zo benieuwd wat er in de afgelopen eeuw allemaal op het vuur is beland? Tijdens de reünie loopt onze honderd jaar geschiedenis letterlijk rond. Wij kijken er naar uit om met jullie verhalen van vroeger op te halen, oude tijden te laten herleven en het Eeuwig Zwervers Vuur nog eens flink aan te wakkeren!

1920-1940

Op een halve meter afstand rent er een welp langs me heen. Ik probeer uit alle macht niet te niezen van de tak die in mijn neus prikt. Terwijl ik me schuilhoud in de struiken dwalen mijn gedachten af. ‘Zou groot geestelijk leider Krishnamurti ook voorbereidingsbriefjes hebben gebruikt, net als ik?’ Ze zeggen wel eens dat ik charisma heb... of gewoon zweverig ben. Met een studie civiele techniek en godgeleerdheid zijn beide waarschijnlijk wel een beetje waar. Ik ben wel wat trots op het reglement dat we met zijn vijven voor de voortrekkersstam hebben gemaakt [1923] en ik hoop dat ik een maatschappelijk bijdrage heb kunnen leveren op het laatste Marthakamp in Walcheren. We hebben al veel bereikt. "GEVONDEN!" Er springt een welp op mijn rug. Ik besef me weer waarom we het doen. Ravotten in de buitenlucht is het mooiste wat er is! Piet Telder was in 1920 betrokken bij de oprichting van de Welpen, de eerste vertaling van het welpenhandboek is van zijn hand. In 1923 was hij aanwezig bij de eerste Gillwell-training in Nederland, in Ommen. In 1937 werd hij benoemd tot bestuurslid van de 5de wereld jamboree, die gehouden werd in Vogelenzang. Hij werd hoodfkwartiercommisaris voor oud-padvinders van subkamp no.5 en was verantwoordelijk voor 1200 man. Meer lezen?

1940-1960

“Het lid zijn van een gezelligheidsvereniging maakt je een beter mens”, lees ik bij de warme kachel. De oorlog is al een tijdje voorbij. Een vriend van mij zat in de OD, de ordedienst, een verzetsgroep van studenten. 72 van hen werden ter dood veroordeeld... We durven onze naam als Delftsche Zwervers ondertussen weer trots te dragen, in plaats van de wandelvereniging waar we ons onder verscholen. We hebben weer tijd voor de leuke dingen in het leven en ik als oude bal heb ik de luxe om mijn mening te uiten over de kleine dingen. Het Lustrum Zwerversbal kost wel F25 per paar! Ja, hier staat het ... “Om deze kosten enigszins te spreiden zal er ook dit jaar een spaarsysteem zijn, waarvan men, als men dat wil, gebruik kan maken. Op de eerstvolgende koffiemaaltijd zal men reeds kunnen beginnen met geld storten...” – E. De Groot, namens de Balcommissie - Het is 1-11-1950, de vereniging groeit in 1960 naar 44 man sterk. In Delta staat een ingrijpende herinnering van Van Der Pot geschreven over de tijd in de OD. Of de Delftsche zwervers daar bekend mee waren weten we niet. Voor DZ is het in elk geval tijd voor een lustrum en dat wordt samengevoegd met het Zwerversbal. F25 gulden zou omgerekend nu zo’n 98 euro zijn. In 1947 wordt St. Jansbrug opgericht, een afsplitsing toen DZ na de oorlog heel groot was. St. Jansbrug wilde los staan van maatschappelijke en religieuze positie (aldus hun website). Lex Haak schijnt gezegd te hebben: “Zijn er leden van St.J. aanwezig? Dan kunnen we verder”

1960-1980

"Hé, die totempaal ken ik nog niet!", zeg ik tegen mijn vriendin terwijl we over Ada’s Hoeve lopen. Ze vertelt dat die uit Singapore komt. Ze heeft het net van Henk Wijnmaalen gehoord, de beheerder. Ada’s hoeve fungeert nu niet meer als Gilwell park. Ik denk terug aan de eerste zwervers die hier hun Gilwell-training volgden. Net al zij loop ik onder de poort op het Leidersveld door, een Gilwellpoort. Volgens traditie waan je je daarmee op het Gilwell Park vlak bij Londen, waar de eerste trainingen waren die o.a. de Delftsche Zwervers mee naar Nederland hebben genomen. Ook de enorme kloten die ik hier vond, herinneren nog aan die tijd. Ze lijken op de echte Gilwell kralen. Misschien introduceer ik ze wel bij DZ als symbool van de zware last die een bestuurslid moet dragen. Echte kralen zijn eigenlijk alleen voor Gilwellianen bedoelt... Scouting Nederland zal het wel niet goedkeuren, maar een beetje rebels zijn we wel. De grote kralen op de toren zijn waarschijnlijk de kralen van Ada’s hoeve, gebruikt vanaf de eerste training daar, tot de samenvoeging van de landelijke verenigingen NPV, KV, NPG en NG in 1973, en daaraan voorafgaand het verplaatsen van de Gillwel training in 1960. Die dingen zouden dus in 2020 al wel eens 97 jaar oud – van 1923 – en mogelijk zelfs uit Engeland kunnen zijn. DZ laat veel sporen na op Ada’s Hoeve. Een bankje van Fietsframes, een plattegrond en een welpenpoort bij het Tweede Leidersveld. En misschien wel het Zwerversveld.

1980-2000

@%$^&^%#!!!! Waarom kunnen mensen nu nooit eens een fatsoenlijk bonnetje inleveren. Ik voel het natte votje papier in mijn knuist... verwoed pak ik mijn collegeblok en teken een formulier. Dat moet maar eens in het zwervertje gepubliceerd: voortaan gebruiken we een declaratie formulier. Het lijken de kampjes wel, waarover discussie na discussie wordt gevoerd. Soms vraag ik me af of het wel wat oplevert, maar met alle veranderingen en nieuwe meningen van nieuwe leden gebeurt het nou eenmaal. Voor de kinderen die we mee op kamp nemen, wordt nu ook met subsidies van de overheid goed voor gezorgd. "We moeten niet iets doen wat de overheid financiert, wat eeuwig door kan gaan en geen actuele problemen oplost. Daar doen we toch niets goeds mee... Zo lossen we geen actuele problemen op. We moeten bijdragen, contact houden met alle lagen van de maatschappij en steun geven aan sociaal zwakkeren die dat niet elders ontvangen. 60 jaar zomerkampen, het wiel zal altijd wel opnieuw moeten worden uitgevogeld." In 1982 verschijnt het eerste declaratie formulier door de penningmeester in het zwervertje. In 1980 verscheen het stuk 60 jaar zomerkampen, een Zwerverstekst uit 6-11-1980.

2000-2020

Bent u ook benieuwd wat er de laatste twintig jaren is gebeurt bij de Delftsche Zwervers? Kom naar de reünie en ervaar het zelf.